Ditt syn

Barn og syn

Ved mistanke om at barnet ditt har problem med synet anbefaler vi ei synsundersøking. Forskning antyder at så mange som 1 av 5 barn ser for dårleg. Vi tek imot alle barn, og kan bruke diagnostiske dråpar på barn over 5 år. Vi kan hjelpe med briller og/eller linser. Dersom det er behov kan vi henvise vidare til augelege.

Det er mange symptom som kan vere relatert til synet. Legg merke til om barnet:

 • Myser mykje
 • Klagar over uklart syn
 • Let att eine auget
 • Legg hovudet på skakke.
 • Vert sliten ved nærarbeid
 • Er lyssky eller veldig mørkredd
 • Klagar over hovudverk
 • Er klumsete
 • Ikkje ser objekt på avstand, sjølv når dei vert peika ut
 • Klagar over doble/hoppande bokstavar
 • Har vanskeleg for å sitte stille/konsentrere seg
 • Unngår lesing og anna nærarbeid

Barn er i vekst, og nokre synsfeil er derfor midlertidige. Andre vil trenge briller/linser fast.

Briller til barn

Innfatningar skal tåle leik, ikkje skli ned på nasa, vere gode på og sjå fine ut. Vi brukar alltid plastglas til barn både på grunn av tyngde og tryggleik. Vi har eit stort og godt utval av innfatningar til barn, og vi kan levere glas i ulike prisklassar.

Kva dekker NAV?

NAV har to ulike støtteordningar for briller til barn.

 • Den eine ordninga dekker briller som er til behandling og/eller forebygging av amblyopi hos barn under 10 år. Då må det stadfestast av optikar eller augelege at brilla er naudsynt for å gje ei normal utvikling av synsskarphet. Vi har briller til prisen du får i stønad frå NAV. Om ein ønskjer ei annan innfatning eller oppgradering av glas er dette sjølvsagt muleg. Vi snakkar med deg om dette. Kor mykje støtte ein får avheng av styrken (D = dioptri) på brilleglassa. NAV har inndelt støtta i tre klassar:
KategoriStyrkeområdeStønad
Sats 1Styrke ≤ 3,75 D1230 kr
Sats 2Styrke ≥ 4 - ≤ 6 D2460 kr
Individuelt beløpStyrke ≥ 6,25 D, eller sylinderstyrke lik eller over -4,0 DC, eller fleirstyrkeglasIndividuelt beløp
 • Den andre ordninga gjeld alle barn under 18 år som treng briller med styrke ≥ 1,00 D. Ein får tilskot av NAV etter faste satsar basert på brillestyrken. Vi søker direkte om dette, og trekk summen frå på rekninga hos oss når brilla skal betalast. 

Du kan lese meir om støtteordningane frå NAV på NAV si heimeside, eller spørje oss om det er noko du lurer på!